Termeni și condiții generale

Termenii și condițiile de Utilizare a site-ului comenzi.inlpsi.ro și a serviciilor oferite de Institutul de Neuro Programare Lingvistica (INLPSI)

I. Precizări Cadru
II. Accesarea cursurilor: înscrieri și plăți
III. Informații Personale și Confidențialitate
IV. Proprietatea Intelectuală
V. Securitatea
VI. Legături cu alte site-uri
VII. Utilizarea site-ului comenzi.inlpsi.ro
VIII. Încetarea Termenilor și Condițiilor
IX. Anunțuri
X. Precizări finale
XI. Acceptarea Termenilor
XII. Forță Majoră
XIII. Plați online

I. Precizări Cadru
I.1. Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare, deoarce vizitând și/sau utilizând comenzi.inlpsi.ro sunteți de acord cu acești termeni și condiții.
Vă recomandam să citiți Termenii și Condițiile de utilizare la anumite intervale de timp, INLPSI rezervând-și dreptul de a le modifica frecvent și fară a anunță prealabil.
I.2. Vă vom notifica cu orice schimabre intervenita în Condițiile de utilizare prin afișarea pe siteul www.nlpinsitute.eu. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator daca acesta continua să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web, în secțiunea Termeni și Condiții.
I.3. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicațiilor, serviciilor, aplicațiilor software și website-urilor INLPSI (denumite în acest document în mod colecție „Serviciile” și excluzând orice servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.
I.4. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu INLPSI, contractul dvs. cu INLPSI vă include întotdeauna, cel puțin Termenii și Condițiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni și Condiții”.
I.5. „INLPSI” este o companie înregistrată la Registrul Comerțului din Romania, conform legislației în vigoare. Acest site și serviciile oferite (cu excepția siturilor partenerilor spre care exista legături) este proprietatea INLPSI și este controlat exclusiv de INLPSI, persoana juridica romana cu sediul în Romania.
Orice disputa legata de accesarea și utilizarea acestui site se supune legislației romane și intra exclusiv în jurisdicția tribunalelor de pe teritoriul României.
I.6. „Parteneri”: furnizori, distribuitori interni și externi de produse și servicii ce fac obiectul ofertei INLPSI, clienți, alte organizații partenere.

II. Accesararea cursurilor: înscrieri și plăți
ÎI.1. Utilizatorul vă putea alege cursurile la care să se participe, utilizând interfața siteului comenzi.inlpsi.ro
II.2. Utilizatorul poate accesa orice curs, din oferta disponibila, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare curs în parte!
II.3. Pentru efectuarea unei înscrieri valide pentru un curs, utilizatorul vă trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile dedicate. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, INLPSI își rezerva dreptul de a nu valida înscrierea și de a nu rezerva locul la curs.
II.4. În urma înscrierii, INLPSI expediază utilizatorului o factura proforma (care servește totodată și drept confirmare a rezervării locului la curs). Aceasta vă fi expediata utilizatorului pe adresa de e-mail completata de către acesta în secțiunea „Date de facturare” a formularului on-line de înscriere!
II.5. Factura proforma se generează automat, astfel că INLPSI își rezerva dreptul necondiționat, de a anula factura proforma și de a oferi explicații utilizatorului la cererea acestuia!
II.6. INLPSI nu garantează că factura proforma vă ajunge intodeauna la destinar. Cauzele pot fi legate de erori neintenționate ale INLPSI, sau ale serverelor folosite! În cazul în care utilizatorul realizează înscrierea și nu primește factura proforma la adresa de e-mail furnizata, acesta este rugat să înștiințeze INLPSI pe adresa de e-mail contact@nlpinstitute.eu
II.7. INLPSI face tot posibilul să afișeze informații clare privind desfășurarea cursurilor! Daca acestea nu sunt înțelese de către utilizator, sau acestuia i se par neclare, utilizatorul este rugat să contacteze INLPSI pentru clarificări!
II.8. INLPSI are dreptul de a modifica fară vreo notificare prealabila data de desfășurare a cursurilor și trainerul!

În cazul modificării datei și daca utilizatorul a achitat deja taxa de participare, acesta poate solicita restituirea taxei sau reprogramarea pentru un curs la o data ulterioara! Taxa de participare nu se restituie în cazul în care se schimba locația de desfășurare sau trainerul care susține cursul.
II.9. Utilizatorul are obligația să retina data la care are loc cursul la care s-a înscris, condițiile de acces la examen și programul de desfășurare. De asemenea, Utilizatorul are obligația să urmărească site-ul comenzi.inlpsi.ro pentru a se pastra la curent cu eventualele modificări.
II.10. În cazul în care Utilizatorul se înscrie la un curs, acesta are obligația de a achita taxa de participare în termenul menționat pe site pe pagina cursului selectat sau în cazul în care în pagina respectiea nu este menționat nici un termen, într-un termen maximal de 7 zile de la emiterea facturii proforme dar nu mai tărziu de data începerii cursului. Neachitarea integrala a facturii proforme până la aceaste termene limita atrage după sine renunțarea de a participa la curs!
II.11. Plata taxei de participare la curs, reprezintă confirmarea utilizatorului că dorește participarea la curs și totodată, faptul că utilizatorul a luat la cunoștință termenii și condițiile precum și ce anume include taxa de participare conform informațiilor afișate la fiecare curs în parte!
II.12. Daca utilizatorul achita taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior, din orice fel de considerente, nu mai dorește sau nu mai poate să participe, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele ponderi și condiții:

 • rambursare integrală dacă renunțarea este decisă și comunicată UTILIZATORULUI în scris de către INLPSI
 • rambursare integrală dacă renunțarea este dacă renunțarea este comunicată în scris de către UTILIZATOR cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii cursului și este justificată de motive medicale prezente pe toată perioada cursului
  -rambursarea a 50% din sumele achitate, dacă renunțarea este comunicată în scris de către UTILIZATOR cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii cursului
  II.13. În cazul în care utilizatorul achită (integral sau parțial) taxa de participare și nu anunță în scris, cu cel puțin 30 zile înainte de data începerii cursului intenția să de a nu mai participa, INLPSI are dreptul de a nu restitui sumele încasate, dar va permite reprogramarea cursului pentru o alta dată.
  II.14. Utilizatorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o altă persoana pentru a participa la curs în locul său, fară să achite vreo taxă suplimentară și cu condiția de a anunța în scris INLPSI cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.

 • III. Informații personale și confidențialitate
  III.1. INLPSI respecta dreptul la intimitatea informațiilor personale și vă folosi informațiile colectate de site-ul comenzi.inlpsi.ro doar în scopurile declarate.
  III.2. Politica de confidențialitate reprezintă modalitatea în care utilizam datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul comenzi.inlpsi.ro.
  III.3. Că urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului, INLPSI poate obține diverse informații personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix și/sau mobil etc.) atunci când solicitați informații despre unul dintre cursurile organizate de noi, atunci când ne trimiteți un mesaj sau când vă exprimați opinia fata de serviciile oferite de compania noastră noastră.
  III.4. Informația privind datele dvs. personale vă fi prelucrata de către INLPSI în conformitate cu prevederile Legilor nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, putând fi folosita în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:
  – oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;

– pentru eliberarea diplomelor de absolvire a cursului

– soluționarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor și sugestiilor dumneavoastră;
– procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
– emiterea documentelor de facturare;
– realizarea marketingului produselor și serviciilor INLPSI, realizarea studiilor de piață și de produs;
– contactarea dumneavoastră prin telefon, posta, email, fax, mesaje text, etc., în legătură cu oferte de produse și servicii ale INLPSI;
– alocarea sau oferirea unor eventuale discounturi sau beneficii.

IV. Proprietatea intelectuala
IV.1. Conținutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea INLPSI, iar informațiile respectiee pot fi sub incidenta legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectualV.
IV.2. Confirmați și acceptați faptul că INLPSI (sau licentiatorii INLPSI) dețin(e) toate drepturile, titlurile sau interesele legale în legătură cu Serviciile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuala care se regăsesc în Servicii (fie daca aceste drepturi sunt înregistrate sau nu și se găsesc oriunde în lume). Confirmați de asemenea că Serviciile pot conține informații care sunt considerate confidențiale de INLPSI și că nu veți dezvălui aceste informații fară consimțământul prealabil în scris din partea INLPSI.
IV.3. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu INLPSI, nici o prevedere din Termeni și Condiții nu vă acorda dreptul de a utiliza vreuna dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, denumirile de domeniu și orice alte însemne distincte ale brand-ului.
IV.4. Daca vi s-a acordat un drept explicit de utilizare a unuia dintre aceste însemne distincte ale brand-ului în cadrul unui contract scris separat cu INLPSI, atunci acceptați faptul că utilizarea de către dvs. a acestor însemne se vă face în conformitate cu contractul respectie, prevederile aplicabile din Termeni și regulile INLPSI de utilizare a însemnelor de brand, cu actualizările ocazionale.
IV.5. Cu excepția cazului în care ați fost autorizat expres în scris de INLPSI, acceptați faptul că prin utilizarea Serviciilor, nu veți utiliza nici o marca comerciala, nici o marca de serviciu, nici o denumire de comerț, nici o sigla a unei societăți sau organizații într-un mod care poate crea sau creează în mod deliberat confuzie în privință proprietarului sau utilizatorului autorizat al mărcilor, denumirilor sau siglelor respective.
IV.6. Nu aveți voie (și nici nu puteți să permiteți altcuiva) să copiați, să modificați, să creați derivații, să efectuați activități de reverse engineering, să decompilati sau să încercați în orice alt mod să extrageți codul sursa al site-ului comenzi.inlpsi.ro sau o parte din acesta, cu excepția cazului în care vi se permite sau vi se solicita acest lucru prin lege, sau cu excepția cazului în care INLPSI v-a instruit în mod specific să faceți acest lucru, în scris.

V. Securitate
V.1. INLPSI nu poate controla și nu oferă nici un fel de garanții privind securitatea sau conținutul informațiilor incluse pe acest site și nu își asuma responsabilitatea pentru nici un fel de pierdere, oricare ar fi natura acesteia (materiala sau financiara).
V.2. Toate materialele incluse pe acest site sunt proprietatea INLPSI, utilizatorii sunt
obligați să nu:
-modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vinda orice fel de informații sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
-să nu desfășoare (și să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul „Denial of Service”. Siteul comenzi.inlpsi.ro poate conține linkuri către alte siteuri. Condițiile de utilizare precum și Politica de confidențialitate nu se aplica acestor siteuri. Asigurați-vă că ați citit condițiile de utilizare și politica de confidențialitate care guvernează aceste siteuri.
V.3. Sunteți de acord și confirmați faptul că sunteți responsabil să păstrați confidentialitatea parolelor asociate conturilor pe care le utilizați pentru accesarea Serviciilor.

VI. Legături către alte site-uri
VI.1. Acest site poate conține linkuri către alte situri ale INLPSI sau ale partenerilor sai.
VI.2. INLPSI nu raspunde pentru politica de utilizare a acestor situri, prezenta declarație referindu-se numai la Termenii și condițiile de utilizare a site-ul comenzi.inlpsi.ro.

VII. Utilizarea sitului comenzi.inlpsi.ro
VII.1. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informații și documente publicate de INLPSI prin intermediul acestui site, cu condiția să fie pentru uz personal; să nu facă obiectul unei activități comerciale, să fie pentru scopuri informaționale, să menționeze obigatoriu sursa INLPSI (comenzi.inlpsi.ro), indiferent de modul de utilizare.
VII.2. Vizitatorul/Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească situl comenzi.inlpsi.ro numai în scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga să folosească acest site fară a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație, produse sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga de asemenea să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească acest site pentru a primi sau transmite material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natura obscena, amenințător, agresiv, defăimător.
VII.3. Pentru a avea acces la anumite Servicii, vi se poate solicita să furnizați informații despre dvs. (cum ar fi date de identificare sau detalii de contact) în cadrul procesului de înregistrare pentru un Serviciu, sau pentru continuarea utilizării Serviciului de către dvs. Sunteți de acord că toate informațiile de înregistrare pe care le furnizați companiei INLPSI vor fi întotdeauna adevărate, corecte și de actualitate.
VII.4. Sunteți de acord să nu accesați (sau să nu încercați să accesați) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfață oferita de INLPSI, cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în cadrul unui contract separat cu INLPSI.
VII.5. Sunteți de acord să nu întreprindeți nici o activitate care interferează cu Serviciile sau le afectează (sau serverele și rețelele care sunt conectate la Servicii).
VII.6. Cu excepția cazului în care vi se permite expres acest lucru în cadrul unui contract separat cu INLPSI, sunteți de acord să nu reproduceți, să nu duplicați, să nu copiați, să nu vindeți, să nu comercializați sau să nu revindeți Serviciile oferite în nici un scop.
VII.7. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil (iar INLPSI nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. prevăzute în Termeni și Condiții și pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi INLPSI) care pot apărea în urma unei asemenea încălcări.
VII.8. INLPSI nu își asuma răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza nefunctionarii sau funcționării necorespunzătoare a acestui site, din motive tehnice ce nu intră în responsabilitatea INLPSI. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea sitului comenzi.inlpsi.ro (inclusiv servicii telefonice și/sau Internet) intra în sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.

VII.9. Sunteți de acord că sunteți singura persoana responsabila (iar INLPSI nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Conținut pe care îl creați, transmiteți sau postați atunci când utilizați Serviciile și pentru consecințele acțiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care îl poate suferi INLPSI).

VII.10. Dvs. vă păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le dețineți deja asupra Conținutului pe care îl trimiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui conținut, dvs. acordați INLPSI o licență perpetua, irevocabila, universala, fară redevență și neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvălui public, și de a distribui orice Conținut pe care îl transmiteți, postați sau expuneți în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licență are singurul scop de a permite INLPSI să expună, să distribuie și să promoveze Serviciile și poate fi revocata pentru anumite Servicii!
VII.11. Sunteți de acord că aceasta licență include dreptul INLPSI de a pune acest Conținut la dispoziția altor societăți, organizații sau persoane fizice cărora INLPSI le furnizează servicii, și de a utiliza acest Conținut în legătură cu furnizarea acestor servicii.
VII.12. Ați luat cunoștință de faptul că INLPSI, în executarea operațiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii către utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Conținutul dvs. către diverse rețele publice și diverse mijloace media; și (b) opera modificările necesare asupra Conținutului dvs. astfel încât acesta să se conformeze și să se adapteze la cerințele tehnice ale rețelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură. Acceptați faptul că aceasta licență îi vă permite INLPSI să facă aceste operațiuni.
VII.13. Confirmați și garantați fata de INLPSI că dețineți toate drepturile, puterile și autoritatea în vederea acordării licenței susmenționate.

VIII.Încetarea Termenilor și Condițiilor
VIII.1. Daca doriți încetarea contractului încheiat cu INLPSI, puteți face acest lucru prin (a) trimiterea în orice moment a unei notificări către INLPSI și (b) închiderea conturilor dvs. pentru Serviciile pe care le utilizați, în cazul în care INLPSI v-a acordat aceasta opțiune. Notificarea din partea dvs. trebuie trimisa pe adresa contact (at) nlpinstitute.eu.
VIII.2. INLPSI poate rezilia oricând acest contract legal daca:
VIII.2.1. ați încălcat una din prevederile acestor Termeni (sau ați acționat într-o maniera care arata clar că nu intenționați, sau nu sunteți capabil să respectați prevederile Termenilor); sau
VIII. 2.2. INLPSI este solicitata prin lege să facă acest lucru (de exemplu, daca furnizarea de Servicii către dvs. este sau devine ilegala); sau
VIII. 2.3. partenerul împreună cu care INLPSI v-a oferit Serviciile și-a încetat relația cu INLPSI sau a încetat să furnizeze Serviciile către dvs.; sau
VIII. 2.4.INLPSI decide să nu mai furnizeze Servicii către utilizatori în tara în care aceștia sunt rezidenți sau în care utilizează serviciul; sau
VIII. 2.4. În opinia INLPSI, furnizarea de Servicii către dvs. de INLPSI, nu mai este viabila din punct de vedere comercial.
VIII.2.5 Nici o prevedere din acești Termeni nu vă afecta drepturile legale la care sunteți îndreptățit oricum în calitate de consumator și pe care nu le puteți modifica sau la care nu puteți renunță conform contractului.
VIII.3. Sub rezerva generala de la alineatul de mai sus, INLPSI, nu vă fi răspunzătoare fata de dvs. pentru:
VIII.3.1. nici o pierdere indirecta sau pe cale de consecință pe care o puteți suferi. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputația firmei, sau orice pierdere de date suferita de dvs.;
VIII.3.2 orice pierdere sau prejudiciu suportat de dvs. că urmare a:
(i) încrederii acordate de dvs. cu privire la caracterul complet, acuratețea sau existenta unui anunț publicitar, sau că rezultat al unei relații sau tranzacții dintre dvs. și o agenție de publicitate sau sponsor al carei/cărui anunț apare în cadrul Serviciilor;
(îi) unor modificări pe care INLPSI le-ar putea aduce Serviciilor, fară întreruperea temporara sau permanenta a furnizării Serviciilor (sau a unor opțiuni din cadrul Serviciilor);
(iii) ștergerii, coruperii, unei erori de stocare a Conținutului și a altor date de comunicație păstrate sau transmise de sau prin intermediul utilizării Serviciilor;
(iii) nerespectării obligației dvs. de a furniza informații corecte în cont;
(iv) nerespectării obligației dvs. de a pastra confidentialitatea și de a asigura securitatea parolei sau a datelor din cont;
VIII.3.3. Limitările asupra răspunderii INLPSI fata de dvs. se aplica chiar daca INLPSI a fost înștiințat sau nu, ori ar fi trebuit să aibă cunoștință de posibilitatea apariției unor astfel de pierderi.
VIII.3.4 Politica INLPSI este de a raspunde notificărilor despre orice presupusa încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu legislația internațională aplicabilă privind drepturile de proprietate intelectuala și de a închide conturile persoanelor care încalcă în mod repetat aceste drepturi.

IX. Anunțuri
IX.1. Maniera, modul sau cantitatea de anunțuri publicitare pe care INLPSI le afișează în cadrul Serviciilor fac subiectul unor modificări, fară a avea obligația de a vă trimite o înștiințare în acest sens.
IX.2. În schimbul faptului că INLPSI vă acorda acces la Servicii și dreptul de a le utiliza, dvs. acceptați că INLPSI să posteze aceste anunțuri în cadrul Serviciilor și în newsletterul primit de la INLPSI

X. Precizări Finale
X.1. Ați luat la cunoștință și acceptați faptul că daca utilizați Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii și Condițiile, INLPSI vă considera utilizarea în continuare a Serviciilor de către dvs. că o acceptare a Termenilor și Condițiilor.
X.2. Termenii și Condițiile reprezintă întregul acord juridic dintre dvs. și INLPSI și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor (însă cu excepția serviciilor pe care INLPSI vi le oferă în cadrul unui contract scris separat), și înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. și INLPSI în privință Serviciilor.
X.3 Sunteți de acord că INLPSI vă poate transmite înștiințări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor, prin email, posta, sau postări în cadrul Serviciilor.
X.4 Sunteți de acord că, daca INLPSI nu exercita sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensație legala cuprins(a) în acești Termeni (sau de care beneficiază INLPSI conform oricărei legislații aplicabile), acest lucru să nu fie considerat că o renunțare formala la drepturile INLPSI și că drepturile sau compensațiile respective vor fi în continuare la dispoziția INLPSI.

X.5. Daca orice instanță, cu jurisdicție de a lua hotărâri în acest caz, se pronunță în sensul că una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiea vă fi eliminata din cadrul Termenilor, fară a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare.

X.6. Termenii și relația dvs. cu INLPSI prevăzută în acești Termeni, vor fi guvernate de legislația romana. Dvs. și INLPSI sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Romania pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate apărea din acești Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord că INLPSI să aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncțiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicție.

XI. Acceptarea Termenilor
XI.1. Prin utilizarea efectiea a Serviciilor se considera că ați citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că INLPSI vă considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor că o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectie.
XI.2. Nu puteți utiliza Serviciile și nu puteți accepta Termenii daca nu aveți vârstă legal aceptabila pentru încheierea unui contract cu INLPSI, sau sunteți o persoana căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din Romania.
XI.3. INLPSI se înnoiește în mod constant pentru a putea oferi cele mai bune servicii utilizatorilor sai. Confirmați și acceptați faptul că forma și natura Serviciilor pe care vi le oferă INLPSI se poate schimba din când în când fară nici o notificare prealabila.

XI.4. De asemenea, confirmați și acceptați că în cadrul acestui proces de înnoire INLPSI poate întrerupe (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a unor opțiuni din cadrul Serviciilor) către dvs. sau în general către utilizatori la libera alegere a INLPSI, fară nici o înștiințare prealabila. Puteți înceta oricând utilizarea Serviciilor cu respectarea prevederilor prezentului.

XI.5. INLPSI poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fară a informa în prealabil în acest sens. INLPSI își rezerva dreptul de a modifica – adaugă, șterge, completa, actualiza – în totalitate sau parțial acești Termeni și condiții fară un anunț prealabil. Aceste modificări intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul comenzi.inlpsi.ro și se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.

XII. Forță majoră
Forță majoră exonerează INLPSI de răspunderea pentru nerespectarea acestor Termeni și condiții și pentru orice alte responsabilități pe care INLPSI le-ar putea avea prin publicarea acestui site. Prin forță majora se înțelege orice cauza din afara controlului INLPSI, și include, fară a se limita însă la: evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor companii sau autorități competente de care INLPSI nu este responsabila.

XIII. Plăți online
XIII.1. Participarea la curs poate fi achitată și online doar folosind un card bancar. Că urmarea a plății, veți fi contactat de echipa INLPSI pentru confirmarea participării.
XIII.2. Taxa de înscriere nu poate fi restituită decât în cazul anulării cursului.
XIII.3. În cazul cursurilor asistate online se fac restituiri financiare doar în cazul în care cererea de restituire este trimisă pe email (la adresa contact@nlpinstitute.eu), înainte cu 30 minute de începerea cursului. Ulterior acestui moment, nu se mai fac restituiri de plată, în nici o situație.
XIII.4 Preturile afișate sunt scutite de TVA .

Datele Companiei:

Denumirea companiei: COJOCARU MARIA-LAURA – PSIHOTERAPIE – NLP PFA

Cod unic de inregistrare: 22441148

Telefon: +40722820427

Email: psih_lauramaria@yahoo.com

Shopping Cart
Scroll to Top